obrázek: Edice chráněná území ČR, chráněná území, obchůdek, osvěta,  fair trade
obrázek: ovčí vlna, Písečník 94, inspirační a osvětové centrum,  fair trade, tradiční zahrádka obrázek: fair trade, káva, Podzimní slavnosti knihomolů, Písečník 94, ekoknihkupectví
 obrázek:aktivity pro školy, osvěta, příroda, školská zařízení,  ekologicky šetrný výrobek