obrázek: dárky, ovčí vlna, ekoknihkupectví, pískovcová skála,  Brno
obrázek: Babice, Lelekovice, občanské sdružení, obchůdek, dělnické kolonie obrázek: ekodrogerie, šetrný, inspirační a osvětové centrum,  ekologicky šetrný výrobek, pískovcový lom
 obrázek: brno, pozvánky, zajímavosti,Písečník, pískovcová skála