obrázek: dílny, občanské sdružení, Šárka Kašpárková, terénní středisko, inspirační a osvětové centrum
obrázek: čítárna, čtenářská kavárnička, edice Dobrá rada, ekodrogerie, ekologicky šetrný životní styl obrázek: Edice chráněná území ČR, obchůdek, zajímavosti, šetrný obchůdek, pískovcový lom
 obrázek:aktivity pro školy, chráněná území, produkty z přírodních materiálů, urbanismus,  Brno