obrázek: chráněná území, internet zdarma, výstava, ekoknihkupectví,  písek
obrázek: antikvariát, Domácí lázně, ekologie, lektor, inspirační a osvětové centrum obrázek: ekodrogerie, recyklace, terénní středisko, životní styl, ekoknihkupectví
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologicky šetrný, osvěta, produkty,  architektura

Výukové programy


Vyberte věkovou skupinu účastníků