obrázek: lázně, lektor, Lelekovice, výstava, urbanismus
obrázek: osvěta, šetrný, školská zařízení, terénní středisko, Písečník 94 obrázek: čítárna, ekocentrum, šetrný, dělnické kolonie, historie
 obrázek: kniha,Písečník, urbanismus,  Brno,  rekonstrukce