obrázek: chráněná území, neziskový sektor, Stezka zdraví, ekoknihkupectví, pískovcový lom
obrázek: lektor, Řečkovice, šetrná domácnost, zdravý, šetrný obchůdek obrázek: antikvariát, Brněnské dny pro Zemi, ekologie, organizace, pozvánky
 obrázek: brno, fair trade, odpady, poradce , příroda
interaktivní mapu
(začátku stezky)
naleznete zde