obrázek: ekologie, kniha, výukové programy,  písek, urbanismus
obrázek:aktivity pro školy, ekologicky šetrný životní styl, osvěta, příroda, skála obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čítárna, dárky, příroda, semináře
 obrázek: Babice, organizace, poradenství,  písek, pískovcový lom

Odborná porota zasedla v tomto složení:

  • Zbyněk Zavadil (ředitel EkoCentra Brno, hodnotí literární složku)
  • Andrea Herzanová (výtvarnice, lektorka SVČ Lužánky, hodnotí výtvarnou složku)
  • Tereza Náhlíková (ekoporadkyně EkoCentra Brno, hodnotí využití přírodních a recyklovaných materiálů)
  • Kamila Fasorová (autorka originálních šperků, hodnotí originalitu)
  • Edita Vališová (Knihovna Jiřího Mahena, hodnotí technické zpracování knih)
  • Petra Veselá a Kateřina Ševčíková (organizátorky soutěže, hodnotí celkový dojem)

Každý z odborných porotců hodnotí navíc ještě celkový dojem z knihy.