obrázek: dílny, poradce , Šárka Kašpárková, Lesná, ekoknihkupectví
obrázek: Ekotéka, neziskový sektor,Písečník, Lesná,  Brno obrázek: čítárna, Domácí lázně, neziskový sektor, Šárka Kašpárková, šetrný
 obrázek: ekodrogerie, knihkupectví, neziskový sektor, recyklace, Brno-sever

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.