obrázek: EŠV, kompostování, lektor, Lelekovice,Písečník
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, edice Dobrá rada, ekoporadce, školská zařízení,  Brno obrázek: ekologicky šetrný životní styl, ekoznačení, ochrana přírody, semináře, terénní středisko
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologická literatura, občanské sdružení, ovčí vlna, produkty z přírodních materiálů

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.