obrázek: Babice, čaj, životní prostředí, dvd hraboška,  Brno
obrázek: dílny, organizace, terénní středisko, zdravý, dvd hraboška obrázek: obchůdek, odpady, semináře, životní styl, urbanismus
 obrázek: internet zdarma, poradce , výukové programy,  ekologicky šetrný výrobek, skála

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.