obrázek: čtenářská kavárnička, ekologické informační centrum, životní styl, pískovcový lom, urbanismus
obrázek: ekoporadce, internet zdarma, poradenství, šetrný, Veličenstvo kniha obrázek: dílny, občanské sdružení, obchůdek, poradenství,  fair trade
 obrázek: internet zdarma, ovčí vlna, produkty, výukové programy,  rekonstrukce

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.