obrázek:aktivity pro školy, Brněnské dny pro Zemi, EŠV, kniha, Podzimní slavnosti knihomolů
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, fair trade, Lelekovice, Šárka Kašpárková, ekoknihkupectví obrázek: čítárna, lázně, lektor, Šárka Kašpárková,  rekonstrukce
 obrázek: Lelekovice, organizace,Písečník, Lesná,  Brno

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.