obrázek: Brněnské dny pro Zemi, příroda, terénní středisko, výstava, Písečník 94
obrázek: ekologické informační centrum, chráněná území, občanské sdružení, zajímavosti, ekoknihkupectví obrázek:aktivity pro školy, Brněnské dny pro zdraví, čaj, edice Dobrá rada, Písečník 94
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, ekoporadce, knihovna, ochrana přírody, Stezka zdraví