obrázek: ekologicky šetrný životní styl, inspirační a osvětové centrum, dělnické kolonie, šetrný obchůdek, tradiční zahrádka
obrázek: Babice,Písečník, Písečník 94,  písek,  Brno obrázek: ekocentrum, pozvánky, Řečkovice, Písečník 94, Husovice
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologicky šetrný životní styl, ochrana přírody, ovčí vlna, zajímavosti

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.