obrázek: ekologická literatura, lektor, šetrný,  písek,||vyukove_programy | /vyukove_programy/index.php|0|17||
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, kniha, kompostování, terénní středisko, dělnické kolonie obrázek: Babice, ekodrogerie, výukové programy, životní prostředí, dělnické kolonie
 obrázek:aktivity pro školy, EŠV, Moje veličenstvo kniha, příroda,  architektura

Objevujeme Písečník

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ

Cena: 50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 min s přestávkou.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Program probíhá v historicky i ekologicky unikátní lokalitě na území města Brna. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako nouzová kolonie ve vytěžené pískovně. Účastníci se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí.