obrázek: neziskový sektor, ochrana přírody, recyklace, školská zařízení,  ekologicky šetrný výrobek
obrázek: ekologicky šetrný, lektor, ovčí vlna, pozvánky,  fair trade obrázek: brno, FSC, Moje veličenstvo kniha, produkty, ekoknihkupectví
 obrázek: dílny, Moje veličenstvo kniha, poradenství, skála, urbanismus

JAK OBJEDNAT ZÁŽITKOVÝ PROGRAM V PÍSEČNÍKU

Program objednávejte e-mailem na adrese ecb@ecb.cz.


Napište, prosím:

  1. Předpokládaný počet a věk účastníků.
  2. Jaké datum/data a hodinu konání navrhujete.

Program probíhá v brněnském zážitkovém centru na ulici Písečník 94 a v jeho blízkém okolí.
Délku programu přizpůsobíme vašim potřebám v rozsahu od standardního programu (cca 120 min.) až po delší pobytové programy a exkurze (půldenní, celodenní). Při nadstandardním provedení programu vám zašleme nabídkovou cenu.

Těšíme se na vás!
Realizační tým EkoCentra Brno.