obrázek: knihovna, lektor, příroda, životní prostředí, ekoknihkupectví
obrázek: EŠV, pozvánky, Šárka Kašpárková, zdravý, Husovice obrázek: Babice, knihovna, příroda, terénní středisko,Písečník
 obrázek: obchůdek, Šárka Kašpárková, inspirační a osvětové centrum, ekoknihkupectví, tradiční zahrádka