obrázek: ekologická literatura, kniha, šetrný, výchova, zdravý
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekologicky šetrný, chráněná území, skála,  architektura obrázek: fair trade, lázně, šetrná domácnost, školská zařízení, životní prostředí
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, novinky, Veličenstvo kniha, Písečník 94,  fair trade