obrázek: Brněnské dny pro Zemi, Veličenstvo kniha, zdravý, produkty z přírodních materiálů, urbanismus
obrázek: čtenářská kavárnička, ekologicky šetrný, Lelekovice, Řečkovice, úklid bez chemie obrázek: dílny, ekologie, EŠV, Moje veličenstvo kniha, historie
 obrázek: neziskový sektor, organizace, úklid bez chemie, inspirační a osvětové centrum,  architektura

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule