obrázek: neziskový sektor, obchůdek, šetrný,  fair trade, skála
obrázek: Babice, Moje veličenstvo kniha, semináře, Stezka zdraví,  architektura obrázek: EŠV, internet zdarma, produkty z přírodních materiálů,  Brno,  rekonstrukce
 obrázek: neziskový sektor, organizace, výstava, Brno-sever, urbanismus

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.