obrázek:aktivity pro školy, ekoporadce, knihkupectví, poradce , Stezka zdraví
obrázek: Edice chráněná území ČR, FSC, chráněná území, poradenství, tradiční zahrádka obrázek: chráněná území, občanské sdružení, produkty, inspirační a osvětové centrum, ekoknihkupectví
 obrázek: ekologicky šetrný, ekoporadce, EkoRozhledna, poradce , pískovcový lom

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.