obrázek: dárky, kniha, ochrana přírody, Písečník 94, Husovice
obrázek: EkoRozhledna, příroda, terénní středisko, dobročinný antikvariát, šetrný obchůdek obrázek: Ekotéka, Moje veličenstvo kniha, výstava, životní styl,  fair trade
 obrázek: knihovna, Moje veličenstvo kniha, příroda, pískovcová skála, pískovcový lom

Od pramínku k moři

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno), po domluvě i jako terénní
Minimální věk: MŠ
50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 minut s přestávkou

Program přibližuje žákům nezbytnou součást všeho živého – vodu. Žáci jsou seznámeni s koloběhem vody v krajině a významem šetření vodou. Herní aktivity jsou zaměřeny na poznávání vodních živočichů a rostlin a vztahů mezi nimi. Součástí programu je také téma mokřadů, žáci se dozvědí o jejich významu a charakteristických obyvatelích. Pomocí několika malých experimentů si vyzkoušíme, jak jsou živočichové přizpůsobeni vodnímu prostředí.

Co ukrývá Stránská skála?

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

Minimální věk 2. stupeň ZŠ

60,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 130 minut s přestávkou

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Loučení s Morenou aneb Velikonoce…

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Sezonní program: probíhá v období březen-duben

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ
50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 minut s přestávkou

V druhé polovině postního období představujeme hravou formou tradiční svátky Velikonoc. Didaktické hry jsou věnovány probouzení jarní přírody. Žáci jsou seznámeni s pojmy jako jsou masopust, jarní rovnodennost, smrtná neděle, zelený čtvrtek. Program je věnován velikonočním zvykům a tradicím s ukázkami Moreny, ozdobeného líta, řehtačky, pomlázky a kraslic. Po veselé hře na vynášení Moreny si žáci vyrobí jarní přáníčko z přírodních materiálů.

Okolo Písečníku

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ

Cena: 50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 min s přestávkou.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Program probíhá v historicky i ekologicky unikátní lokalitě na území města Brna. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako nouzová kolonie ve vytěžené pískovně. Účastníci se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá duben–červen

Minimální věk: 2. stupeň ZŠ

60,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70). V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Zapomenuté kouzlo Vánoc

Program probíhá v centru Písečník 94 (Brno)

Sezonní program
probíhá 15. listopadu–20. prosince

Minimální věk: 1. stupeň ZŠ

Cena: 50,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč), délka programu cca 120 minut s přestávkou

Program zaměřený na tradiční podobu vánočních svátků. Žáci se dozví o zimním slunovratu v rámci přírodního koloběhu a o tom, jaká je tradice slavení Vánoc. Seznámí se hravou formou s vánočními zvyky, jejich významem a vývojem. Společně zkrášlíme ozdobami z různých přírodních materiálů jehličnatou větvičku a každý žák si vytvoří jednoduchý výrobek s vánočním motivem.

Údolím Říčky do Podolí

Program probíhá v Líšni a Podolí (Brno)
Čas: základní verze cca 3 hodiny
Délka trasy: cca 4 km

Minimální věk: 2. stupeň ZŠ
60,– Kč za osobu (minimálně 450 Kč)

Komentovaná vycházka Mariánským údolí, která velmi názorným způsobem ukazuje účastníkům historii zajímavé brněnské přírodní a rekreační lokality, rybníků, mlýnů na toku Říčky, hospodaření v lesích a důsledky období sucha, ukázky eroze způsobené lidskou činností, vhodné i nevhodné zásahy do krajiny, vliv rozšiřující se zástavby atd.