obrázek: ekoporadce, obchod, úklid bez chemie, zajímavosti, tradiční zahrádka
obrázek: edice Dobrá rada, ekologická poradna, ochrana přírody,  písek, pískovcová skála obrázek: Ekotéka, kniha, poradce , Stezka zdraví,||dekujeme | /dekujeme/index.php|0|9||
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, edice Dobrá rada, ovčí vlna, Podzimní slavnosti knihomolů,  ekologicky šetrný výrobek

Proč potřebujeme vaši podporu?

Jsme nezisková organizace, která realizuje převážně veřejně prospěšné nekomerční aktivity.
Prostředky na jejich realizaci získáváme z grantů nadací, dotací, darů a od našich klientů za placené produkty a služby.
Toto vícezdrojové financování je pro nezávislost našich aktivit velmi důležité.

Jak podpořit naše aktivity jednoduše a přímo?

Příjmy z prodeje našich služeb a produktů umožňují částečné samofinancování nekomerčních aktivit EkoCentra
Brno. Zvyšuje to jejich stabilitu a umožňuje každému příznivci podpořit naše společensky prospěšné neziskové aktivity.

Nejsnadněji nás podpoříte:

Pokud chcete přispět na realizaci našich nekomerčních aktivit přímo peněžní částkou:

Dar od 1000 Kč (nebo od 2000 Kč jako podnikatel) si můžete odečíst od základu daně z příjmu.
Můžeme vám vystavit daňově uznatelné potvrzení o daru, v případě potřeby také darovací smlouvu.

Číslo našeho účtu je 2024544319/0800.

Více informací vám poskytneme na emailové adrese: ecb@ecb.cz

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům
a dalším institucím, firemním sponzorům
a individuálním dárcům za podporu našich
neziskových aktivit.

Podrobné údaje o organizaci


Úplný název:

EkoCentrum Brno, p.s.Sídlo:

Ulice: Písečník, č. popisné 1441, č. orientační 94
Obec: Brno, Část obce: Brno-město, PSČ: 614 00
Kraj: Jihomoravský
44991029
DIČ CZ44991029
Telefon: 515 548 465
E-mail: ecb@ecb.cz
Internetové stránky: www.ecb.cz

ć. ú.: 2024544319/0800