obrázek: Babice, fair trade, inspirační a osvětové centrum,  ekologicky šetrný výrobek, pískovcový lom
obrázek: kompostování, odpady, recyklace, skála, urbanismus obrázek: ekologicky šetrný, produkty, Šárka Kašpárková, Husovice, dobročinný antikvariát
 obrázek: občanské sdružení, Stezka zdraví, pískovcová skála,  architektura,  rekonstrukce

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.