obrázek:aktivity pro školy, občanské sdružení, Stezka zdraví, Husovice, historie
obrázek: dílny, ekologické informační centrum, Lelekovice, Veličenstvo kniha,  ekologicky šetrný výrobek obrázek: edice Dobrá rada, ekoporadce, odpady, výchova, pískovcová skála
 obrázek: novinky, semináře, terénní středisko, životní styl,Písečník

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.