obrázek: ekoporadce, neziskový sektor, výchova, výukové programy,Písečník
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologicky šetrný životní styl, skála, pískovcový lom, tradiční zahrádka obrázek: ekoznačení, knihkupectví, Moje veličenstvo kniha, ovčí vlna, úklid bez chemie
 obrázek: chráněná území, odpady, příroda, inspirační a osvětové centrum, Lesná